Podmínky užívání stránek

Provozovatelem těchto webových stránek je Pravoúhlý spolek. Veškeré údaje a obsah nacházející se na webových stránkách podléhají autorskému zákonu č. 121/2000 Sb. Bez souhlasu provozovatele je uživateli zakázáno užívat webové stránky jinak než pro vlastní potřebu, jiné použití je podmíněno povolením provozovatele.

Odkazy na jiné stránky

Na webových stránkách brnoc.cz se nacházejí odkazy na jiné webové stránky, při návštěvě těchto stránek by se měl uživatel seznámit s pravidly užívání těchto webových stránek. Za jakékoliv problémy způsobené návštěvou těchto webových stránek nenese provozovatel odpovědnost.

Ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo změnit Podmínky užívání a povinností uživatele je tyto sledovat. Provozovatel neručí za aktuálnost a správnost informací nacházejících se na webových stránkách a nenese odpovědnost za žádné škody způsobené navštívením a užitím stránek.

Používáním webových stránek uživatel vyjadřuje souhlas s Podmínkami užívání stránek. V případě potíží se obraťte na správce webových stránek [email protected].

Ochrana osobních údajů

Veškeré informace získané od uživatele jsou považovány za osobní údaje a jsou chráněny podle zákona č. 110/2019 Sb. Zpracování dat se řídí Obecným nařízením na ochranu osobních údajů, známým jako GDPR. Údaje nejsou poskytovány třetím osobám.

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro zlepšení kvality služeb. Za účelem statistik jsou shromažďovány některé údaje jako IP adresa zařízení nebo verze prohlížeče.

Souhlasí-li uživatel, aby mu byl zasílán newsletter, dává současně souhlas s využitím osobních údajů potřebných k vykonání této služby. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat.

Osobní údaje poskytnuté uživatelem budou dlouhodobě uchovávány pro zlepšení kvality služeb a statistické účely. Požádá-li uživatel výslovně o výmaz osobních údajů, dojde ke smazání těch osobních údajů umožnujících přímou identifikaci uživatele. Data sloužící výhradně pro statistické účely budou zachována.

Podmínky pořádání přednášek

Obecná ustanovení

Přednášejícím se stává takový uživatel, který zažádal o pořádání přednášky. Tento status ztrácí zamítnutím přednášky. O svém statutu je uživatel informován. Přednášejícím je odpuštěno vstupné.

Zažádání o přednášku lze provést jak pomocí webového rozhraní (preferovaná varianta), tak pomocí emailu na [email protected]. Jako přednáška se považuje i workshop.

Zveřejnění přednášky

Společně se souhlasem k natáčením přednášky přednášející dává souhlas se zveřejněním své přednášky na platformě YouTube či jiné platformě třetí strany. Tato přednáška bude viditelná veřejně. Přednášející má právo svoji přednášku stáhnout.

Pravidla akce

Ve všech prostorách budovy Gymnázia na tř. Kpt. Jaroše 14 je přísně zakázáno kouřit, požívat alkohol a užívat návykové látky.

Je zakázáno pohybovat se v prostorách, které nebudou explicitně označeny a vyhrazeny ke konání akce, bez souhlasu organizátorů.

S technickým vybavením na akci smí manipulovat pouze pověření přednášející či organizátoři.

Každý účastník je povinen neprodleně oznámit organizátorům jakékoli porušení těchto podmínek, pokud si je jich vědom.

Při nedodržování těchto pravidel kýmkoliv přítomným na akci si organizátoři vyhrazují právo vyloučit danou osobu z akce bez nároku na vrácení vstupného.

Pravidla pro vracení vstupného

Pro vrácení vstupného pošlete e-mail na [email protected] z adresy, kterou jste registrovaní na BrNOC. Pro kontrolu doporučujeme přidat jméno a příjmení.

Vstupné bude vráceno pouze pokud je žádost odeslána nejpozději do 12:00 v první den konání akce. Žádostem odeslaným později už nebude vyhověno.

To znamená, že vracení vstupného je možno využít pouze při placení předem, neodeslání žádosti do výše určeného času a/nebo účast na akci tento nárok ruší.

Odesláním žádosti o vrácení vstupného se odesílatel vzdává nároku na účast na akci.

© Pravoúhlý spolek – všechna práva vyhrazena
Pravidla používání stránek, ochrana osobních údajů, pravidla na akci
Informace: [email protected]
Správce webu: [email protected]
BrNOCí Facebook: https://facebook.com/brnoc.cz
BrNOCí Instagram: https://instagram.com/brnoc
BrNOCí Discord: https://discord.gg/CWwTzAEdyn